Bemanning LZ37

De bemanningsleden van LZ 37 werden op de Gentse Westerbegraafplaats in alle stilte begraven. De bemanning werd nog een paar keer opgegraven en herbegraven. Alfred Mühler werd overgebracht naar het Kriegslazaret Justiz-palast (de vroegere politierechtbank naast de opera).

Foto van Alfred Mühler in het Kriegslazaret gemonteerd op de huidige situatie van het oud-gerechtshof.


Aanvankelijk werden de 8 overleden bemanningsleden begraven op het gemengd militair kerkhof dat deel uitmaakte van de Westerbegraafplaats. Later werden ze herbegraven op het nieuwe Duitse ‘Ehrenfriedhof’ met uitzondering van Wilhelm Müller die door zijn familie werd opgeëist en in Bonn werd herbegraven.
De familie van Kurt Ackermann kocht een concessie op de Westerbegraafplaats en liet Kurt en Otto Van Der Haegen daar naast elkaar begraven. In 1917 richtten de Duitsers daar het zeppelinmomument op en werden de resterende 5 bemannings-leden naast het monument begraven.Na de Tweede Wereldoorlog wilde men niet meer dat er Duitse soldaten op gewone begraafplaatsen lagen en begon men aan ontgravingen en overbrengingen naar Duitse oorlogskerkhoven. In mei 1956 werden de stoffelijke overschotten van de bemanningsleden met uitzondering van Otto Van der Haegen en Kurt Ackermann op de Westerbegraafplaats ontgraven en overgebracht naar de Duitse begraafplaats te Vladslo. Ook daar werden de bemanningsleden niet samen begraven.


Otto Van der Haegen en Kurt Ackermann rusten nu nog steeds aan de voet van het Zeppelinmonument op de Westerbegraafplaats.