De replica

Tot op heden hebben we in geen enkel luchtvaartmuseum een exemplaar van de Morane-Saulnier L teruggevonden. Groot was onze verbazing echter toen we een replica op ware grootte van het toestel terugvonden. Het V.T.I. van Ieper werkte eraan vanaf het schooljaar 2006-2007 tot en met de presentatie van het toestel op 1 juni 2009.

Kort na de Eerste Wereldoorlog kregen de Vlaamse technische en beroeps-scholen een vliegtuigmotor met reserve-onderdelen ter beschikking om er tekeningen van te maken en het onderhoud ervan te oefenen. Dit type motor, een roterende negencilinder van 80 pk, werd blijkbaar niet meer gebruikt. Deze motor was jarenlang een pronkstuk op de Opendeurdag van het V.T.I. van Ieper. Hij wekte ieders aandacht toen hij met een oorverdovend lawaai in gang werd gezet. Na heel wat omzwervingen kwam de motor gelukkig terug in V.T.I.-handen en enkele jaren geleden werd beslist om die zeldzame motor opnieuw op punt te zetten. 

Een werkende motor op statief oogt mooi, maar het blijft slechts een motor. Wat er nog ontbreekt is een bijhorend vliegtuig. 

Bleek nu dat dit type motor werd gebruikt in de Morane Saulnier L. Onder de deskundige leiding van leerkracht Pol Lietaert en Geert Woussen werd gestart met de bouw van de aluminium vliegtuigromp in de carrosserie-afdeling. 

Intussen was leraar Johan Vanbeselaere een zoektocht begonnen naar ori-ginele tekeningen van de vleugels.  Men vervaardigde zelf uit een massief stuk hout de propeller.
In het schooljaar 2007-2008 vervaardigden de leerlingen van de afdeling carrosserie het onderstel, de opbouw en het sturingssysteem. Leerlingen uit 1B hielpen bij het maken van de houten pilootstoel. Het Legermuseum van Brussel leende de school voor twee maanden een houten schroef voor het maken van opmetingen 
Het toestel bevindt zich nu in een in Poelskapelle en komt in mei-juni 2015 naar de tentoonstelling in de begijnhofkerk te Sint-Amandsberg. Zie de inhoud van de herdenkingstentoonstelling.