Herdenkingsdag

7 juni 2015 is de 100ste verjaardag van het zeppelingebeuren te Sint-Amandsberg. Het DSMG (Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling), de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, de Erfgoedcel Viersprong, Poelcapelle 1917 Association en het VTI Ieper willen deze gebeurtenis niet ongemerkt laten voorbij gaan.

De tentoonstelling in de begijnhofkerk van Sint-Amandsberg brengt dit wapenfeit uitgebreid onder de aandacht van het publiek. Dat er nu reeds grote belangstelling is vanuit Gent en omstreken, maar ook vanuit de Westhoek en het buitenland betekent voor ons een grote steun om er iets uniek van te maken.
Nochtans is zo'n tentoonstelling maar van beperkte duur en een voorbijgaand element in de herdenking. We willen aan het wapenfeit iets meer blijvend koppelen naast het reeds bestaande Warneford-herdenkingsmonument in de Visitatiestraat en de naar hem genoemde Reginald Warnefordstraat. 
Met de herdenkingsdag van 7 juni 2015 willen een blijvende herdenkingsroute aan het 'luchtschip' wijden. Op 6 verschillende plaatsen, vanaf het punt waar Warneford de zeppelin spotte tot in Gontrode, de basis waar hij naartoe vloog, zullen een aantal herdenkingsitems worden onthuld. Het betreft herdenkingsplaketten met foto's en uitleg, maar ook een nieuw monument gemaakt door de leerlingen van het PTI in Kortrijk en een oriëntatietafel.


Op deze manier hopen we samen met de reeds bestaande herdenkinspunten, het boek en deze website het gebeuren een plaats te geven binnen onze plaatselijke geschiedenis en ook in het groter geheel van de 'Groote Oorlog'.