Herinneringen

  • Warneford. wordt blijvend in herinnering gebracht door een gedenkplaat in de Saint-Michaelskerk in Highworth. Tevens ook de kerk waar zijn begra-fenisdienst werd gehouden. Deze gedenkplaat werd bekostigd met giften van familieleden van overal in de wereld. De gedenkplaat hangt in de familiekapel van de Warnefords, waar tevens een hele reeks grafstenen de geschiedenis van dit illustere geslacht illustreren.Boven: de Saint-Michaëlskerk in Highworth, midden: de familiekapel van de
Warnefords in deze kerk en onder: het herdenkingsplakket voor
Reginald Warneford, waarvoor de familie wereldwijd financieel instond.

  • In Highworth, de thuisstad van Warneford, herinneren de Warneford Hall, de Warneford School, het Warneford Hospital, Warneford Meadows en uiteraard een straatnaam nog steeds aan de plaatselijke held uit WO I.


Van boven naar onder: Het Warneford landhuis, de Warnefordschool, het Warnefordhospitaal, de Warnefordkapel en de Warnefordhall.
Van boven naar onderen: het Warneford woonzorgcentrum, de Warnefordlaan
en het Warnefordhuis.

  • In Sint-Amandsberg wordt Warneford vereeuwigd in een straatnaam: de Reginald Warnefordstraat, een zijstraat van de Schoolstraat.


  • Het ontwerp van Olivier Piette werd in brons uitgevoerd in de ‘Fonderie H. & B. De Schryver’  uit Sint-Amandsberg. 


Boven: het oude plakket met de foute vermelding 'LZ36',
onder: het gerstaureerde en verbeterde (LZ37).


  • Uit de brokstukken van de neergestorte LZ37 werden ook heel wat souvenirs vervaardigd. Hieronder een voorbeeldje.