Het graf van Rex

Het graf was en bleef een hoop aarde. Lord Derby ergerde zich daar mateloos aan en was woedend omdat de militairen weigerden om een grafsteen te financieren. Van hogerhand uit wilde men in geen geval voor een grafsteen zorgen.


Lord Derby kreeg de krant ‘The Daily Express’  zover dat ze een inzamelactie onder hun lezers organiseerde en zamelde in minder dan een maand in volle orrlogstijd het nodige geld in voor een grafsteen voor hun held ‘Reggie’.

Het geld stroomde binnen en er werd een pracht van een grafmonument gemaakt dat leest als een strip.

Het grafmonument werd door lord Derby ingehuldigd op 11 juli 1915.


 

  • 1 = de afbeelding van zijn VC

  • 2 = Warneord's portret in basreliëf
  • 3 = daaronder de tekst moed, initiatief en onverschrokkenheid

  • 4 = rang, geboorte- en sterftedatum Warneford

  • 5 = in basreliëf het neerhalen van zeppelin LZ37

  • 6 = de vermelding dat dit grafmonument werd gefinancieerd door de lezers van ‘The Daily Express’
  • 7 = nog zeer regelmatig worden op zijn graf versies poppies gedeponeerd.

  • 8 = zijn oudere zus Gladys Evelyn White overleefde hem nog zeer lang. De as van deze 98-jarige vrouw werd bijzet in of uitgestrooid rond zijn graf.

 

Warneford inwijding grafsteen.mp4