Het Zeppelinmonument

Het monument werd uitgevoerd door Oblt. Langen van het ‘Militärbauamt Gent’ naar een ontwerp van prof. arch. Wilhelm Kreis (1873-1955), toen-malig directeur van de ‘Kunstgewerbeschule’ in Düsseldorf. Het bestond uit een ‘hoge sokkel met schuinstaande wanden, gebouwd met regelmatige arduinblokken, met op halve hoogte kubusvormige hefblokken en vooraan twee smalle trappen. Daarop stond een kleine tempelstructuur van de Dorische orde, vier hoekzuilen bestaande uit drie trommels met vierkante abacus, architraven, onversierde friesband en kroonlijst met zeer laag driehoekig fronton en cilindervormige acroteria, in beide langszijden was een diepe driehoekige nis uitgewerkt, vooraan op de korte zijde hing een plakket met de afbeelding van een zeppelin in reliëf en de inscriptie ‘LZ37 - 7.6.15’. Onderaan links op de sokkel de inscriptie ‘Entw. von Prof.Kreis - Aus-gef. von Oblt. Langen - Militärbauamt, Gent.’ 

Het werd ingehuldigd op vrijdag 5 januari 1917. Een foto van de inhul-diging in het ‘Kriegsalbum 1914-1918’ toont dat op dat ogenblik geen plavuizen voor of rond het monument of trap achter het monument waren aangebracht, zoals thans het geval is. Op twee plavuizen aan de voet van het monument staan de namen van Ackermann en Van Der Haegen gegra-veerd. Wanneer de plavuizen rond het monument werden aangebracht is onbekend. Begin de jaren 20 geschiedde een herschikking van de graven per nationaliteit. Zo ontstond er rond het monument een Duits ereperk waarin nog andere Duitsers werden herbegraven. Op dat ogenblik waren er op de ontwerpplattegrond boompjes en struiken rond het monument getekend en werd het begrensd door een haag, zoals ook te zien op een foto bezorgd door V.D.K. Op deze foto ziet men de plavuizen, evenals trappen die naar het ereveld leiden. 

Er is ook sprake van een restauratie tijdens de Duitse bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog. Waarschijnlijk was deze restauratie de reden waarom in de folder over de Westerbegraafplaats verkeerdelijk vermeld wordt dat het monument opgericht werd tijdens deze oorlog. 

Bij de overbrenging van de resten van de 5 bemanningsleden naar Vladslo was V.D.K. ook van plan om het Zeppelinmonument over te brengen naar deze Duitse begraafplaats, maar de stad Gent verzette zich hiertegen, omdat het om een ondertussen beschermd monument ging.