Wereldoorlog I

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak overtuigde von Zeppelin de leger-leiding van het tactische nut van zijn zeppelins. Ze waren ongenaakbaar voor het afweergeschut en onbereikbaar voor de kleine vliegtuigjes. De legerleiding hapte toe en de bouw van de luchtschepen kon beginnen.

De zeppelins werden vanaf dan in series gebouwd en kregen registra-tienummers beginnend met LZ voor de landmacht en L voor de marine.

In de beginfase gingen een aantal zeppelins verloren door technische mankementen en door weersomstandigheden. Soms raakten ze vast in de bomen, doordat ze te weinig gas hadden en niet meer omhoog konden gezien er geen ballast meer was om uit te gooien.Gezien waterstofgas enkel bijgevuld worden op de basis konden ze na  een noodlanding niet meer weg. Daarom hadden de Duitsers een speciale eenheid om de zeppelins met pech in snel tempo te ontmantelen en om de onderdelen terug naar Duitsland te brengen, zodat deze stukken konden dienen bij de bouw van nieuwe luchtschepen.

Zeppelin is een trademerk, een naam verbonden aan een bedrijf. Ook Schütze-Lanz bouwde dergelijke luchtschepen in Potsdam en mocht ze geen zeppelins noemen, maar wel luchtschepen

Schütze-Lanz uit Potsdam had een patent op het stabiliteitsysteem van zijn schepen. Een probleem dat von Zeppelin nog niet had opgelost. von Zeppelin maakte het Schütze-Lanz op een slinkse manier afhandig ...

von Zeppelin schakelde de minister van oorlog in om het patent in het belang van het land aan te slaan en het daarna aan hem over te maken. Schütze-Lanz protesteerde tegen deze maatregel omdat hij goed wist waar de klepel hing, maar hij werd gesust met de belofte dat zijn bedrijf ook luchtschepen aan het leger mocht leveren. Het bedrijf van Schütze-Lanz ging uiteindelijk falliet en werd overgenomen door von Zeppelin.

von Zeppelin bouwde zijn luchtschepen in serie. Bepaalde componenten werden apart gebouwd en later bij elkaar gebracht. Dan werden ze tot één geheel samengevoegd. Door de schaarste van grondstoffen werden ook de nog bruikbare gerecupereerde stukken van verongelukte en gestrande zeppelins hergebruikt. Recyclage avant la lettre.
Eén van de zeppelins van von Zeppelin.

Schütze-Lanz